Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

16:15
0419 53d2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
02:43
02:42
1872 3ff4 390
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
02:42
1666 ce2c 390
Reposted frominto-black into-black via12czerwca 12czerwca
01:55
Doprowadzajcie się nawzajem do uśmiechu,
to ważniejsze niż orgazm.
Reposted fromEmcy Emcy vianaturalginger naturalginger
01:52
2250 93b4 390
Reposted fromnulaine nulaine via12czerwca 12czerwca
01:51
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
01:51
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator

December 18 2019

01:29
3382 15e5 390
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse
01:27
Każdego świątecznego wieczoru, zanim położysz się do łóżka, zapytaj siebie: "Czyje życie uczyniłem dziś piękniejszym?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
01:27
Złapałam się na tym, że kiedy z Tobą piszę, błądzę opuszkiem pal­ca po war­gach.
Całujesz mnie? Cho­lera jas­na, cho­ciażby myślą?
http://kszyszunia.cytaty.info/
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo via12czerwca 12czerwca
01:25
0039 c755 390
Reposted frommiischa miischa vialifeisbeautiful lifeisbeautiful
01:24
Night Life: 1940
01:24
3387 c9ab 390
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse via12czerwca 12czerwca
01:24
3389 4140 390
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse via12czerwca 12czerwca
01:18
9970 044d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
01:14
4413 6b6f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
01:05
5948 1943 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
01:02
2699 e97b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
01:00
2776 c7f6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl